Retour formulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u het product wilt retouren)

Aan
Thomas van den Bogert (toffeshit.nl)
Holterweg 73
7429 AE Colmschate
info@toffeshit.nl
06-46074220

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van het volgende product retouren:

Naam product:

Bestelnummer:

Besteld op          : ……-……-………..

Ontvangen op    : ……-……-…………

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

 

IBAN Rekeningnummer:

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: ……-……-………..


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is